Wynagrodzenie stałe ryczałtowe
W przypadku klientów biznesowych ta forma wynagrodzenia obejmuje stałą opłatę miesięczną za obsługę prawną, niezależnie od czasu i zakresu pracy wykonanej dla Klienta.

Dla klienta indywidualnego wynagrodzenie ryczałtowe to jednorazowa opłata za wykonanie zleconej obsługi np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za sporządzenie pisma.

Wynagrodzenie godzinowe
Rozliczenie w ramach wynagrodzenia godzinowego odbywa się w oparciu o iloczyn stawki godzinowej i czasu pracy poświęconego przez Kancelarię na realizację zleceń. Stawka godzinowa podlega negocjacji w zależności od rodzaju sprawy i stopnia jej złożoności.

Wynagrodzenie mieszane (ryczałtowo-godzinowe)
Ta forma wynagrodzenia polega na zadeklarowaniu przez Klienta limitu godzin jaki będzie potrzebny do zrealizowania zlecenia. W przypadku przekroczenia limitu godzin ustalana jest osobna stawka za godziny dodatkowe.