Sylwia Marciniak założycielka Kancelarii jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem wpisu Kt-3710.

W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się obsługą zarówno podmiotów indywidualnych jak i gospodarczych, w tym w szczególności z branży transportowej i spedycyjnej. Posiada bogate doświadczenie w szeroko pojętych sprawach cywilnych (m.in. prawo pracy, prawo spadkowe, gospodarcze, prawo spółdzielcze). Z sukcesami reprezentowała klientów w wielu procesach sądowych przed sądami powszechnymi.

Radca Prawny Ssylwia Marciniak