Polityka prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Sylwia Marciniak

§ 1 Informacje Ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje zasady przetwarzania danych, w tym danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www dostępnego pod adresem www.kancelaria-sm.pl zwanego dalej „Portalem” przez każdą osobę fizyczną odwiedzającą Portal lub korzystającą z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Portalu („Użytkownik”).
 1. Polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej „RODO”.
 1. Właścicielem i operatorem Portalu, a także Administratorem Danych Osobowych jest radca prawny Sylwia Marciniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Marciniak, ul. Konopnickiej 19/6, 42-506 Będzin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6252327726, posiadająca numer REGON: 366910520 („Kancelaria”).
 1. Kontakt z Kancelarią możliwy jest pod adresem korespondencyjnym: ul. Konopnickiej 19/6, 42-506 Będzin, bądź pod adresem poczty elektronicznej: biuro@kancelaria-sm.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 501774820.
 1. Kancelaria dokłada najwyższych starań co do zagwarantowania ochrony danych Użytkowników. W szczególności okresowo zmienia swoje hasła administracyjne, regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa, regularnie aktualizuje wszelkie wykorzystywane przez siebie do prowadzenia Portalu oprogramowanie. Ponadto Kancelaria podejmuje działania w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego fizycznego dostępu do pomieszczeń, urządzeń i systemów Kancelarii, w których przechowywane są dane osobowe Użytkowników oraz za pomocą których uzyskuje dostęp do mechanizmów administracyjnych Portalu.

§ 2 Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Podczas korzystania z Portalu, od Użytkowników mogą być pobierane dane, w szczególności:
 1. a) adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu Użytkownika;
 2. b) nazwa domeny;
 3. c) rodzaj przeglądarki, z której korzysta Użytkownik;
 4. d) czas dostępu do Portalu;
 5. e) typ systemu operacyjnego urządzenia Użytkownika;
 6. f) typ urządzenia Użytkownika;
 7. g) dane dotyczące sposobu korzystania z Portalu, w szczególności dane na temat linków i odnośników w Portalu, z których korzystają Użytkownicy oraz inne dane na temat czynności podejmowanych przez Użytkowników podczas korzystania z Portalu.
 1. Dane osobowe Użytkowników Portalu (ww. identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Kancelarię w celach:
 1. a) udostępniana treści gromadzonych w Portalu – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. b) analitycznych i statystycznych, prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz w celu optymalizacji swojej strony internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes polegający na ochronie praw Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. d) odpowiadania na reklamacje i skargi Użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii jako administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. e) dochodzenia roszczeń z tytułu nieprawidłowego korzystania z Portalu lub zamieszczania w Portalu treści niezgodnych z prawem – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Kancelarii oraz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. c) i f )RODO).
 1. Kancelaria przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Kancelarii prowadzone w mediach społecznościowych (LinkedIn, Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Kancelarii i świadczonych przez nią usługach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na informowaniu o świadczonych usługach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 1. Portal wykorzystuje wtyczkę społecznościową z sieci społecznościowej Linkedin.com, zarządzanej przez LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California („LinkedIn„). Wtyczka oznaczona jest logo LinkedIn albo przyciskiem ”Udostępnij na LinkedIn”. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w Portalu zawierającą wtyczkę, jest ona początkowo nieaktywna. Wtyczka nie jest aktywowana, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczkę, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem LinkedIn i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu LinkedIn. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie LinkedIn. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu LinkedIn przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis LinkedIn, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu LinkedIn dotyczącymi ochrony danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.
 1. Portal jest zintegrowany z wtyczką sieci społecznościowej Facebook (usługodawca: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub „przycisku polubienia” („lubię to”) na Portalu. Podczas odwiedzania Portalu wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje przez to informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę z Państwa adresem IP. Jeśli klikną Państwo na „przycisk polubienia” na Facebooku, podczas gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, mogą Państwo połączyć treść naszej strony z Państwa profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie do należącego do Państwa konta użytkownika. Wskazujemy, że jako usługodawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, ani ich wykorzystywania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności Facebook na stronie: https://de-de.facebook.com/policy.php. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook przyporządkował Państwa wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika Facebooka, proszę wylogować się z konta użytkownika Facebooka.
 1. Portal korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Usługodawca to Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Usługodawca tej strony nie ma wpływu na wspomniany transfer danych. Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji oferty Kancelarii oraz ułatwienia wyszukania siedziby. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności Google na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 1. W celu analizy statystyk Portalu Kancelaria korzysta z Google Analytics – narzędzia do analizy statystycznej stron internetowych stworzonego przez firmę Google, które zbiera informacje na temat odwiedzin strony, takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Analiza korzystania ze Portalu przez Użytkowników odbywa się z wykorzystaniem plików cookies zapisanych na komputerze Użytkownika. Zebrane w ten sposób informacje (m.in. IP Użytkownika) trafiają na serwer Google LLC w USA i tam są przechowywane. Te informacje służą do tworzenia statystyk i raportu ruchu na Portalu oraz statystyk związanych z aktywnością osób odwiedzających stronę. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności Google znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, pobierając i instalując Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 1. Portal korzysta z plików cookies. Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Portalu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Portalu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie. Pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia końcowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzenia końcowego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Portal indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 1. Kancelaria wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. a) cookies sesji: usuwane automatycznie z urządzenia Użytkownika po zakończeniu danej sesji przeglądarki lub po wyłączeniu urządzenia,
 2. b) cookies trwałe: przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika aż do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia.
 1. Pliki cookies są wykorzystywane przez Kancelarię w następujących celach:
 1. a) w celu analizy i badań zachowań Użytkowników w Portalu, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk w tym zakresie, celem ulepszenia usług, treści i funkcjonalności Portalu,
 2. b) w celu korzystania z mechanizmów marketingowych,
 3. c) w celu prezentowania treści multimedialnych w Portalu, pobieranych z zewnętrznych serwisów Internetowych takich jak Google Maps (właściciel: Google Inc. z siedzibą w USA).
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, to jest Państwa przeglądarki internetowej.
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Portalu.

§ 3 Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię zależy od rodzaju świadczonej usługi
i celu przetwarzania. Kancelaria zapewnia jednak, że przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Kancelarię:

 1. a) gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Kancelaria i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 2. b) gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. c) gdy podstawą przetwarzania danych są inne cele – jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane. Po tym czasie dane osobowe Użytkowników są usuwane lub anonimizowane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie Użytkownika.

§ 4 Prawa Użytkowników, których dane dotyczą

 1. Użytkownicy posiadają prawo do:
 1. a) dostępu do swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,
 2. b) uzyskania od Kancelarii potwierdzenia, czy przetwarzane są ich dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Kancelaria ujawniła dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, (v) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (vi) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vii) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania,
 3. c) sprostowania danych- na podstawie art. 16 RODO,
 4. d) żądania od Kancelarii niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 5. e) do usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO,
 6. f) żądania od Kancelarii niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzanie, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Kancelaria nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Kancelaria jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. g) ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
 8. h) żądania od Kancelarii ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy: (i) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Kancelarii sprawdzić prawidłowość tych danych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) Kancelaria nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) w razie wniesienia przez sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kancelarii są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika,
 9. i) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 10. j) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczono Kancelarii, oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;
 11. k) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO,
 12. l) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania. Kancelarii nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. m) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Kancelarię obowiązku prawnego,
 14. n) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przekazane przez Użytkowników dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji („profilowaniu”).
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe Użytkowników będą/mogą być przekazywane:

 1. a) podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Kancelarii, to jest pracownikom Kancelarii lub osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy w Kancelarii (świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej),
 2. b) podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych Użytkowników na podstawie odpowiednich przepisów prawa, tj. głównie przez organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 3. c) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe Użytkowników w imieniu Kancelarii (podmiotom, z których usług Kancelaria korzysta przy realizowaniu swoich zadań) na podstawie zawartej z Kancelarią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. „podmioty przetwarzające”), np. dostawcy funkcjonalności analitycznych, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowo-płacowe, usługi IT i hostingu, usługi archiwizacji dokumentów, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe.

§ 6 Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych.

§ 7 Hosting

 • Portal jest hostowany na serwerze www.ehost.pl
 • Hosting prowadzi EHOST Krzysztof Dziewoński pod adresem ul. 24-100 Puławy, ul. Cichockiego 13/6, dalej jako „Host”.
 • Z informacjami na temat działalności Hosta oraz jego polityką prywatności, Użytkownik może zapoznać się na jego stronie: https://www.ehost.pl/prywatnosc.php

§ 8 Zmiany Polityki Prywatności i postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 1 stycznia 2021 r.
 2. W Portalu Użytkownik może spotkać odsyłacze do innych witryn (tzw. „linki”), których Kancelaria nie jest właścicielem ani administratorem. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści znajdujące się na wskazanych witrynach.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Kancelaria zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O zmianach Kancelaria informować będzie ogłoszeniem na Portalu.